Aktuality

12345678910»

O mimořádné kvalitě naší práce a zodpovědného přístupu našich zaměstnanců ke svěřeným úkolům svědčí získání dalšího ocenění ze strany odborné veřejnosti. Konkrétně se jedná o projekt s názvem: "Domova U Františka, Domov pro seniory se zvláštním režimem, Újezd u Brna", který získal třetí místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2016.

Dne 30. 3. 2017 se uskutečnilo slavnostní ukončení stavby "Rekonstrukce žel. stanice Olomouc". 

Dne 27. 3. 2017 proběhlo na slavnostním shromáždění v sále Václava III. Vlastivědného muzea Olomouc, za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje, předání čestného uznání v soutěži STAVBA ROKU 2016 OLOMOUCKÉHO KRAJE na stavbu „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“ v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské.

Počátkem března 2017 jsme zahájili projektové práce ve stupni Projekt stavby u investiční akce s názvem: "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" pro Správu železniční dopravní cesty. Vedením této nejvýznamnější zakázky za posledních 5 let je pověřen jeden z našich nejzkušenějších zaměstnanců s více než třicetiletou praxí Ing. Stanislav Vávra, pro kterého jsou železniční stavby v Přerově a jeho blízkém okolí už srdeční záležitostí.

V návaznosti na úspěchy v obchodních soutěžích na konci loňského roku, zahájila naše společnost počátkem 02/2017 práce na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, která řeší rozsáhlou přestavbu železniční stanice ve Vsetíně. O významnosti tohoto projektu hovoří i to, že vedením projektových prací je pověřen Ing. Pavel Kučera, výrobní ředitel naší společnosti, za asistence Ing. Jiřího Maliny, vedoucího střediska ve Valašském Meziříčí.

12345678910»

Odebírat aktuality přes RSS.