Aktuality

12345678910»

Naše společnost pokračuje ve své dlouholeté tradici sponzorských darů v sociální oblasti. Dne 11. 10. 2017 se náš zástupce zúčastnil slavnostního předání "Sociálního automobilu" Charitativní pečovatelské službě ve Šternberku. Pevně věříme, že tímto naše podpora povede ke zkvalitnění péče sociálně potřebných.

O mimořádné kvalitě naší práce a zodpovědného přístupu našich zaměstnanců ke svěřeným úkolům svědčí získání dalšího ocenění ze strany odborné veřejnosti. Konkrétně se jedná o projekt s názvem: "Domova U Františka, Domov pro seniory se zvláštním režimem, Újezd u Brna", který získal třetí místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2016.

Dne 30. 3. 2017 se uskutečnilo slavnostní ukončení stavby "Rekonstrukce žel. stanice Olomouc". 

Dne 27. 3. 2017 proběhlo na slavnostním shromáždění v sále Václava III. Vlastivědného muzea Olomouc, za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje, předání čestného uznání v soutěži STAVBA ROKU 2016 OLOMOUCKÉHO KRAJE na stavbu „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“ v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské.

Počátkem března 2017 jsme zahájili projektové práce ve stupni Projekt stavby u investiční akce s názvem: "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" pro Správu železniční dopravní cesty. Vedením této nejvýznamnější zakázky za posledních 5 let je pověřen jeden z našich nejzkušenějších zaměstnanců s více než třicetiletou praxí Ing. Stanislav Vávra, pro kterého jsou železniční stavby v Přerově a jeho blízkém okolí už srdeční záležitostí.

12345678910»

Odebírat aktuality přes RSS.