Břeclav – státní hranice ČR/SR - další stavba MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. úspěšně dokončena

07.12.2009


Jízdou historického vlaku a následným přestřižením pásky byla ve čtvrtek 26. dubna 2007 slavnostně zakončena železniční stavba, ve které byl na optimalizační parametry zmodernizován devítikilometrový úsek mezi žst. Břeclav a státní hranicí se Slovenskem. Stavba, trvající dva roky, byla mj. spolufinancována z evropských fondů TET – T a její celkové náklady dosáhly hodnoty 1,725 mld. Kč.

Slavnostní akt proběhl za účasti představitelů SŽDC, s.o., ČD, a.s., Státního fondu dopravní infrastruktury, místní samosprávy, zástupců zhotovitele, kterým bylo sdružení firem SUBTERRA a.s. a OHL ŽS a.s. i generálního projektanta – tj. společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Bližší informace o projektu naleznete zde.