Certifikace systému environmentálního managementu EMS podle ČSN EN ISO 14001:2005

07.12.2009


Ve společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. proběhl ve dnech 8. 8. a 20. 8. 2007 vstupní certifikační audit 1. stupně a následně 2. certifikační audit, pro systém environmentálního managementu, které provedl certifikační orgán STAVCERT Praha s.r.o.

Byl prověřován stav implementace systému environmentálního managementu, úplnost a provázanost dokumentace ve vazbě k činnostem ve společnosti a byla posuzována shoda zavedeného systému EMS s požadavky normy.

Oba certifikační audity byly úspěšné, společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. byl vydán certifikát pro systém environmentálního managementu EMS podle ČSN EN ISO 14001:2005, pro projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost.