Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008

07.12.2009


Ve společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. proběhl ve dnech 18. 11. a 25. 11. 2008 dvoustupňový certifikační audit pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který provedl certifikační orgán STAVCERT Praha spol. s r.o.

Byl prověřován stav implementace systému, jeho úplnost a provázanost dokumentace ve vazbě k činnostem ve společnosti a byla posuzována shoda zavedeného systému s požadavky normy. Oba certifikační audity byly úspěšné, společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. byl vydán certifikát pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008, pro projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost.

Souběžně STAVCERT Praha spol. s r.o. vydal společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. "Zlatý certifikát" potvrzující, že organizace má zavedený a udržovaný "Integrovaný systém managementu", pro projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost, zahrnující systémy:

  • Management jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001,
  • Environmentální management dle ČSN EN ISO 14001:2005,
  • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008