Další významná stavba dle projektu MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. slavnostně otevřena

07.12.2009


Slavnostní otevření Sil. I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba

Nový úsek silnice I/57, která tvoří páteřní komunikaci vedoucí od polských hranic přes Opavu, Valašské Meziříčí a Vsetín na slovenské hranice byl dne 22. 6. 2009 ve 14:30 slavnostně otevřen. Stavbu silnice I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba v úseku Semetín – Jablůnka slavnostně otevřel náměstek hejtmana Zlínského kraje odpovědného za dopravu p. Jaroslav Drozd, senátor Jiří Čunek, poslanec parlamentu ČR Ing. Petr Nečas, ředitel ŘSD ČR, Správy Zlín Ing. Karel Chudárek, starosta Valašského Meziříčí p. Jiří Částečka, starostka Vsetína paní Květoslava Othová a generální ředitel Skansky DS a.s. Ing. Michal Reiter za přítomnosti zástupců dodavatelů stavby, zástupců organizací Zlínského kraje a zástupců projektanta stavby.

Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zhotovitelem stavby „Sdružení pro výstavbu silnice I/57 Semetín – Bystřička: Skanska, Alpine Mayreder. Colas“.
Projektantem stavby byly společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a SUDOP PRAHA a.s.

Vlastní stavební práce byly zahájeny v 11/2005 a stavba byla slavnostně předána do užívání 22. 6. 2009.

Údaje o stavbě:

Délka hlavní trasy 2640 m. Počet mostních objektů 6 (celková délka mostů 527,5 m). Počet mimoúrovňových křižovatek 2 (délka větví 1400 m). Opěrné zdi v počtu 1 a v celkové ploše 430,6 m2. Přeložky ostatních komunikací v počtu 2 a v celkové délce přeložek 635 m. Přeložky inženýrských sítí - vodohospodářské objekty 1, objekty elektro 3, přeložka plynovodů 1

Celkový objem zemních prací:

  • výkopy: 51 000 m3
  • násypy: 475 000 m3