Dokončení rekonstrukce železničního mostu přes Olši u Karviné

14.12.2016


Dne 9.12.2016 byla dokončena rekonstrukce železničního mostu „SO 33-19-01.02 Louky nad Olší – Dětmarovice, most v km 332,420“, který je součástí stavby „Optimalizace trati Český Tešín – Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076“.

Přemostění řeky je řešeno dvojicí jednokolejných mostů, které jsou vzájemně posunuté o 4,0 m. Nosná konstrukce je ocelový spojitý nosník o třech polích s rozpětím 22+60+22 m s prostředním polem vyztuženým obloukem. Šířka mostu je 2x7,5 m, s mezerou mezi mosty 0,4 m je celková šířka 15,4 m. Délka nosné konstrukce je 105 m, výška 11,45 m. Hmotnost konstrukcí je 2x440 t.

Hlavní nosníky tvaru „I“ výšky 2,2 m, šířky 0,7 m jsou v osové vzdálenosti 6,8 m. Oblouk středního pole je komorového průřezu šířky 0,7 m a proměnlivé výšky 0,9-0,7 m. Závěsy délky 2,0 – 8,4 m jsou z kulatiny průměru 90 mm.

Spodní stavba je železobetonová, založená na pilotách průměru 1220 mm délky 12,0 m u opěr a 20,0 m u pilířů. Půdorysné rozměry opěr jsou cca 10,0x17,0 m, základy pilířů 7,2x21,0 m, hlavy pilířů 21,9x4,5 m.

Rekonstrukce mostu probíhala ve dvou etapách. Konstrukce v koleji č. 2 v lednu – červnu 2016, v koleji č. 2 v červenci – prosinci 2016.

Původní přemostění z roku 1959

Nové přemostění