Dopravní terminál Uherský Brod – další projekt MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v realizaci

04.06.2014


Dne 4. června 2014 byla slavnostním poklepem základního kamene zahájena výstavba „Dopravního terminálu Uherský Brod – II. etapa“. Jedná se o stavbu, při níž bude ve druhé etapě komplexně vybudován moderní dopravní terminál, který spojí vlakové a autobusové nádraží a zklidní rozptylový prostor před žst. Uherský Brod.

Slavnostního zahájení stavby se zúčastnili všichni ti, kteří se na její přípravě podíleli. Tzn. za stranu investora zastupitelé Města Uherský Brod, zástupci Správy železniční dopravní cesty, s.o., dále zástupci Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, zástupci Ministerstva ŽP, zpracovatelé projektové dokumentace  i vybraný dodavatel stavby, kterým je spol. Hochtief.

Nejvýznamnějším hostem však byli zástupci Švýcarské konfederace, neboť záměr je finančně podporován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Dnes zahájená akce by měla být dokončena příští rok v říjnu.