Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk slavnostně ukončena

04.05.2010


Dne 4. května 2010 proběhlo za účasti generálního ředitele SŽDC, s.o., Ing. Jana Komárka, hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka, představitelů Ministerstva dopravy ČR, zástupců zhotovitele, projektanta stavby a dalších hostů slavnostní ukončení stavby "Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk", která byla komplexně projektově připravena společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ukončením stavby "Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk" vyvrcholila dvouletá stavební činnost, jejímž výsledkem je moderní elektrizovaná trať s parametry evropské železniční dopravy 21. století. Samotná elektrizace trati přináší zejména snížení ekologické zátěže životního prostředí a rychlejší a plynulejší provoz.

Celkové náklady projektu představují 1 754 718 342 korun, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 1 208 538 132 korun. Žádost o poskytnutí dotace byla Ministerstvem dopravy ČR schválena v říjnu 2008 a v nejbližší době proběhne schvalovací proces na úrovni Evropské komise.

Bližší informace o této stavbě naleznete zde, tiskovou zprávu SŽDC naleznete zde.