Náměstí v Brumově - Bylnici získalo hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2012 Zlínského kraje

31.05.2013


Stavba „Brumov – Bylnice, regenerace náměstí – I. etapa“ byla oceněna hlavní cenou v kategorii „Realizace rozvojových projektů měst a obcí“ v jedenáctém ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje, která se konala pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka.

Přihlášené stavby hodnotila odborná porota složená z pořadatelů z krajské stavební společnosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Zlínského kraje. Společenský večer spojený s vyhlášením výsledků jedenáctého ročníku soutěže Stavba roku 2012 proběhl 23. května v Otrokovicích v kongresovém a kulturním centru Otrokovická Beseda.
 
Náměstí uspělo v konkurenci 51 přihlášených staveb. Autory architektonického návrhu tohoto zdařilého díla jsou Ing. arch. Martin Hřib a Ing. arch David Zbranek ze společnosti S-projekt plus, a. s. Zlín (ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí) a Ing. arch. Petr Skoumal ze společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (ve fázi dokumentace pro stavební povolení).

Stavba celkově zkvalitnila prostor v centru města, nevyhovující povrchy nahradily nové, reprezentativní žulové dlažby. Místo části zelené plochy je vybudována zpevněná plocha náměstí, umožňující setkávání lidí, konání kulturních akcí, trhů a podobně. Vše bylo doplněno sadovými úpravami navazujících zelených ploch a osazením městského mobiliáře.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby vypracovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., hlavní inženýr projektu Ing. Hana Zajíčková. Investorem bylo město Brumov-Bylnice, které získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové náklady byly 18,5 mil. korun. Stavbu zhotovila společnost STRABAG a.s. a byla zkolaudována v září 2012.Bližší informace o této stavbě naleznete zde