Nový podchod v železniční stanici Olomouc hl. n. dokončen

07.12.2009


6. listopadu 2006 byl slavnostním aktem - za účasti předsedy parlamentu ČR, hejtmana Olomouckého kraje, primátora města Olomouce, nejvyšších představitelů SŽDC, s.o., ČD, a.s., SFDI a dalších hostů - zprovozněn podchod pod hlavním nádražím, který spojil hlavní nádraží ČD v Olomouci a celý přednádražní prostor v Jeremenkově ulici s městskou částí Hodolany. Dnes nově dokončená část podchodu navazuje na část již zprovozněnou v roce 2003 v rámci rekonstrukce olomouckého přednádraží. Tubus podchodu je široký 4,5 m, nově předaný úsek podchodu měří 65 m. Celý podchod je zabezpečen kamerovým systémem s výhledovým napojením na městskou policii. Další významnou částí stavby jsou parkovací plochy v areálu ČD, navazující na výstupní objekt na hodolanské straně podchodu. Prodloužení podchodu umožní cestující veřejnosti bezpečný, bezbarierový přístup k autobusovému nádraží ulicemi Trocnovskou a Sladkovského. Projektovou dokumentaci komplexně zpracovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., stavbu realizovalo sdružení firem OHL ŽS, a.s., Firesta, a.s. a TOMI – REMONT a.s.