Ocenění stavby: "Revitalizace trati Bludov – Jeseník"

28.03.2017


Dne 27. 3. 2017 proběhlo na slavnostním shromáždění v sále Václava III. Vlastivědného muzea Olomouc, za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje, předání čestného uznání v soutěži STAVBA ROKU 2016 OLOMOUCKÉHO KRAJE na stavbu „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“ v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské.

Hlavním přínosem stavby je zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob. Revitalizace přispěla také ke zvýšení bezpečnosti, jízdního komfortu a provozní spolehlivosti trati.

Součástí projektu byla rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů a propustků, staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a železničních přejezdů. Na trati bylo také zavedeno dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení dispečerem ze Šumperku.

Výraznou proměnou prošly železniční stanice Ruda nad Moravou a Bohdíkov a také šest zastávek: Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba, kde byla vybudována nová nástupiště s bezbariérovým přístupem, nové osvětlení, rozhlas a přístřešky.

Vlastní stavební práce byly zahájeny v 04/2015 a stavba byla slavnostně předána do užívání v 11/2016.

Ocenění v této soutěži je dalším potvrzením úspěšného postavení naší společnosti mezi projektovými firmami České republiky a poděkování patří všem, kteří se na zakázce podíleli a přispěli k jejímu zdárnému dokončení.