Ocenění stavby: Silnice I/57 Semetín–Bystřička, I. stavba

19.05.2010


Dne 18. 5. 2010 proběhlo pod záštitou hejtmana Zlínského kraje předání čestného uznání v soutěži STAVBA ROKU 2009 ZLÍNSKÉHO KRAJE NA STAVBU na stavbu „Silnice I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba“ v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

Stavba rychlostní směrově rozdělené komunikace má zásadní vliv na rozvoj dopravních vztahů v území a stává se novou dopravní osou urbanizovaného území. Úsek Valašské Meziříčí – Vsetín je dopravně nejzatíženějším úsekem celé trasy silnice I/57 a páteří dopravního systému v údolí Vsetínské Bečvy. Vlastní stavební práce byly zahájeny v 11/2005 a stavba byla slavnostně předána do užívání 22. 6. 2009.

Ocenění v této soutěži je dalším potvrzením úspěšného postavení naší společnosti mezi špičkovými firmami České republiky.


Bližší informace o této stavbě naleznete zde.