Okružní křižovatka na ulici Dobrovského je Stavbou roku 2012

11.04.2013


Křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici, Studentské a Zámečnické v Olomouci se stala stavbou roku 2012 Olomouckého kraje v kategorii „Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské“.

Projekt uspěl mezi 47 přihlášenými stavbami. Autorem projektové dokumentace je společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., hlavní inženýr projektu Ing. Hana Zajíčková. Investorem byl Olomoucký kraj a statutární město Olomouc, zhotovitelem stavby společnost EUROVIA CS, a.s. Stavba byla slavnostně otevřena 27. září 2012, došlo k urychlení stavebních prací o více jak měsíc (původní termín uvedení do provozu byl plánován až na začátek listopadu 2012).

Původní nevyhovují průsečná křižovatka byla přestavěna na malou okružní křižovatku o průměru 36 m, v rámci výstavby byly upraveny i navazující chodníky, veřejné osvětlení a zeleň.

Soutěž se koná v Olomouci od roku 2003, každoročně ji vypisuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, časopis Stavitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Odborná porota hodnotila architektonické vyznění díla, jeho celkový přínos, prostorové a funkční členění a začlenění do daného prostředí. Důležitým prvkem byl i vliv stavby na životní prostředí, vhodnost použití stavebních materiálů a vstřícné řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 29. března 2013 v sále Václava III. Vlastivědného muzea Olomouc.Bližší informace o této stavbě naleznete zde