Předání "Sociálního auta" Sociální službě pro Seniory Olomouc

17.08.2015


Dne 14. 08. 2015 se zástupce naší společnosti účastnil předání "Sociálního auta" organizaci Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o., k jehož realizaci jsme přispěli.

Dle slov předsedy představenstva Ing. Václava Kratochvíla:

"Jsme velice rádi, že můžeme nejen touto formou přispět do sociální oblasti. Tímto příspěvkem pokračujeme v dlouholeté tradici sponzorských darů sociálně potřebným a našim cílem je v této tradici pokračovat."