Prestižní ocenění pro MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v oboru mostního stavitelství

07.12.2009


Dalším významným oceněním, které společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. získala, je cena MOSTNÍ DÍLO ROKU 2006 udělená Ministerstvem dopravy České republiky za projekt železničního mostu přes řeku Dyji na trati Břeclav – st. hranice ČR-SR. Cena byla předána 24. dubna 2008 v rámci 13. mezinárodního sympozia Mosty 2008 v Brně. Projekt mostu byl zpracován kolektivem střediska železničních mostů pod vedením odpovědného projektanta Ing. Jiřího Chrásta. Stavba byla realizována firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Toto výjimečné ocenění je potvrzením významného postavení společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v oboru projektování železničních mostů v rámci celé České republiky.