ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

01.11.2013


P O Z V Á N K A

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc,

oznamuje všem svým akcionářům, že dne 3. prosince 2013 od 15,00 hodin
se koná


ŘÁDNÁ  VALNÁ  HROMADA

v kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 23

Program jednání:

1.  Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2.  Projednání a schválení návrhu změn stanov společnosti.
3.  Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti.
4.  Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
5.  Závěr.

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 14,45 do 15,00 hod v místě konání valné hromady.

Návrh změn stanov, jehož cílem je přizpůsobit stanovy společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bude k nahlédnutí na sekretariátu v sídle společnosti od 3. 11. 2013. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie roční závěrky na svůj náklad a své nebezpečí.             

                                                                                           Představenstvo
                                                                                MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.