"Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou" ukončena

14.10.2015


Za účasti významných hostů byla dne 14.10.2015 slavnostně ukončena stavba "Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou" Hladký průběh projektové a investiční přípravy zajistila Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ ve spolupráci s generálním dodavatelem projektu -  společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Za 24 měsíců byla zpracována a projednána projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, provedena veřejná soutěž a stavba realizována.

Náplní stavby byla komplexní rekonstrukce a modernizace cca 8 km dvoukolejného traťového úseku celostátní traťe zahrnuté do evropského systému TEN-T. Nosným liniovým objektem byla rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění. V zast. Laštovičky byla provedena zásadní rekonstrukce nástupišť, přístupových cest a zpevněných ploch, včetně osazení mobiliáře, orientačního systému a nového osvětlení a rozhlasu. V rámci stavební části byla dále provedena rekonstrukce nosných konstrukcí a sanace spodních staveb mostních objektů a rekonstrukce propustků. V celém úseku bylo obnoveno trakční vedení. V nezbytném rozsahu byly provedeny nové rozvody nn, v obou stanicích zřízena nová trafostanice 6/0,4kV a v žst. Ostrov nad Oslavou rekonstruována trafostanice 22/0,4kV Kompletně modernizováno bylo traťové zabezpečovací zařízení včetně vnějších návěstních prvků. Zásadní technologickou součástí stavby kabelová trasa, která bude v celém úseku zřízena jako nová. Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností OHL ŽS a.s., Subterra a.s. a Elektrizace železnic a.s.

Tiskové zprávy SŽDC a OPD zde:
http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/ostrov-sklenne.html
http://www.opd.cz/Modules/OpdProject/Pages/Project.aspx?id=232