"Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou" zahájena.

10.11.2014


Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se stala v úplynulém období generálním projektantem několika rozsáhlých staveb v lokalitě územně spadajících pod správu Oblastního ředitelství Brno a potvrdila tak pozici nejvýznamější projektové organizace v oboru drážních staveb na Moravě.

První z těchto akcí byla slavnostně zahájena dne 10.11.2014 stavba "Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou"

Zhotovitelem stavby je sdružení společností OHL ŽS a.s., Subterra a.s. a Elektrizace železnic a.s. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na listopad 2015. Projektem předpokládané celkové náklady stavby činí 988,5 mil. Kč bez DPH, ze kterých téměř 80% bude financovat Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Tiskové zprávy SŽDC a OPD zde:
http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/skelna-n.oslavou.html
http://www.opd.cz/Modules/OpdProject/Pages/Project.aspx?id=232