Rekonstrukce komunikace na ulici Malinovského v Radíkově

06.09.2010


Dne 3. září 2010 proběhlo slavnostní ukončení stavby - přestřižení pásky za účasti vrcholných představitelů statutárního města Olomouce včetně primátora Martina Novotného, zástupců komise městské části Radíkova, zhotovitele, projektanta stavby a dalších hostů. Projektovou dokumentaci stavby „Malinovského – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ zpracovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Délka rekonstruovaného úseku ulice Malinovského činí cca 550 m. Stavební úpravy spočívaly v opravě povrchu komunikace a točny MHD, rekonstrukci veřejného osvětlení, místního rozhlasu, zadláždění chodníků a vjezdů. Úpravou prošel i propustek Lošovského potoka. Na začátku Radíkova ve směru na Olomouc byla vybudována nová autobusová zastávka. V neposlední řadě byl osazen nový mobiliář a upraveny okolní zelené plochy.
Investorem stavby bylo statutární město Olomouc, celkové náklady činily 32,5 mil. korun. Stavbu prováděla od listopadu roku 2009 do srpna 2010 firma HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.