Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uničově

07.12.2009


Za účasti hejtmana Olomouckého kraje a dalších představitelů st. samosprávy a st. správy bylo dne 26. 11. 2009 slavnostně předáno občanům do užívání rekonstruované centrální náměstí Královského města Uničov, jehož plocha činí bezmála 1,4 ha.

Architekti a projektanti firmy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. navrhli komplexní přeřešení celého parteru s novým dopravním režimem a parkováním, předlažbou žulovými kostkami a deskami, s osazením nového mobiliáře a novým světelným designem. Byly vytvořeny nové odpočivné zóny pro občany s výsadbou vzrostlé zeleně, před Městský úřad byla osazena bronzová reliéfní mapa historického jádra a pro cizí návštěvníky zvuková orientační mapa města i okolí.

Většinu nákladů na revitalizaci (55 mil. Kč) město získalo z regionálního operačního programu ROP Střední Morava (z toho 52 milionů prostředky EU a 3 miliony prostředky státního rozpočtu).