Rekonstrukce silnic Loučany - Náměšť na Hané

07.12.2009


Dne 26. 11. 2009 proběhla za účasti vrcholných představitelů Olomouckého kraje, zástupců samosprávy obcí Náměšť na Hané a Loučany, zástupců zhotovitele, projektanta stavby a dalších hostů kolaudace stavby "Náměšť na Hané - Loučany, rekonstrukce silnice".

Předmětem stavby byla zejména komplexní rekonstrukce místních komunikací ve vlastnictví Olomouckého kraje v délce cca. 3,6 km, po nichž je vedený průtah silnic III třídy obcemi Loučany a Náměšť na Hané. Tato investice obsahovala mimo vlastní komunikace i zřízení nových autobusových zastávek a přechodu pro chodce, rekonstrukci jednoho mostu, novostavbu dalšího mostu a opravu dvou opěrných zdí. V rámci stavby byly provedeny přeložky plynovodu, vodovodu, silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů. Dále došlo k opravě dvou železničních přejezdů, na jednom z nich bylo zřízeno i nové zabezpečovací zařízení.

K investici kraje se připojila investice městysu Náměšť na Hané, kdy v okolí rekonstruovaných komunikací došlo k vybudování chodníků, cyklostezky a parkovacích stání.

Stavba započala v srpnu roku 2008 a ukončena byla kolaudací dne 26. 11. 2009. Zhotovitelem stavby byla firma SKANSKA DS Brno.

Ocenění zaslouží skutečnost, že stavba byla provedena ve velmi dobré kvalitě a v plánovaném termínu, což je dobrým příslibem do budoucna, kdy se předpokládá realizace stavby rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka, které se na rekonstruované komunikace navazuje. Projekt rekonstrukce náměstí TGM zpracovala pro městys Náměšť na Hané na základě předchozích dobrých zkušeností rovněž firma MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.