Rekonstrukce Střelenského tunelu - stavba dokončena

04.07.2013


V červnu r.2013 byla dokončena stavba „Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a kol. č. 1 v km 21,110 - 27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR “.

Stavba byla zahájena na konci r.2011 a jejím předmětem byla rekonstrukce žel. svršku a spodku, rekonstrukce trakčního vedení, silnoproudých technologií, sděl. a zabezp. zařízení, mostních objektů a zárubních zdí, nástupišť a tunelu. Pro cestující veřejnost je nejvíce viditelná kompletní přestavba zast. Střelná, jejímž výsledkem jsou nová nástupiště, přístřešky pro cestující a přístupy na nástupiště vč. osvětlení a informačního systému, splňující normové požadavky a tech. požadavky na zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

Tunel prošel celkovou rekonstrukcí, bylo obnoveno jeho odvodnění, sanovány nosné konstrukce a při konstrukci žel. svršku bylo použito moderní konstrukce „pevné jízdní dráhy“, která přispěje k lepší údržbě a zajistí stabilní a komfortní jízdní dráhu.

Dne 28.6. 2013 proběhlo slavnostní ukončení stavby za účasti vedoucích pracovníků SŽDC, s.o., zástupců státní správy a místní samosprávy, zhotovitele a generálního projektanta stavby.