Rekonstrukce železniční stanice Bojkovice dokončena

28.02.2011


Dne 11. února 2011 byla slavnostně dokončena stavba "Rekonstrukce železniční stanice Bojkovice" ve Zlínském kraji, zrealizovaná v rámci projektu rekonstrukcí vedlejších tratí. Tato stavba je důležitou etapou postupné rekonstrukce celého traťového úseku, u kterého se výsledně v cílovém stavu předpokládá funkčnost dálkové řízení železničního provozu.

Investorem akce byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o. Realizací stavby se mimo jiné výrazně zvýšila bezpečnost drážního provozu, neboť v Bojkovicích je nově instalováno staniční zabezpečovací zařízení 3. (nejvyšší) kategorie elektronického typu s ovládáním z jednotného ovládacího pracoviště (JOP) a s přípravou na dálkové ovládání.

Železniční stanice a zastávky jsou vybaveny novým rozhlasovým zařízením pro informování cestujících včetně zařízení automatického hlášení. Nové ostrovní nástupiště je navíc vybaveno hlasovými majáčky pro snadnější orientaci nevidomých a slabozrakých spoluobčanů.

Stavba, jejímž generálním projektantem byla naše společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., byla financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.