Rekonstrukce železniční stanice Bylnice zahájena

10.05.2012


Bylnice, 26. dubna 2012 – Slavnostního zahájení se dnes dočkal další významný projekt spolufinancovaný z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, a to „Rekonstrukce žst. Bylnice – I. stavba.“ Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Zhotovitelem stavby je „Sdružení Vlára 2012“, jehož vedoucím je společnost SIGNALBAU, a.s. a členem sdružení společnost TOMI-REMONT, a.s. Projektantem stavby byla společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Termín dokončení stavby je 11/2012.