Rekonstrukce žst. Bylnice-I. stavba dokončena

04.07.2013


Bylnice, 21. června 2013 – Slavnostního ukončení se dočkal další významný projekt spolufinancovaný z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, a to „Rekonstrukce žst. Bylnice – I. stavba“. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Zhotovitelem stavby je „Sdružení Vlára 2012“, jehož vedoucím je společnost SIGNALBAU, a.s. a členem sdružení společnost TOMI-REMONT, a.s. Projektantem stavby byla společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby činí 214 163 949 Kč, příspěvek EU představuje v maximální výši částku 161 008 143 Kč, což představuje 85 % způsobilých výdajů projektu.