„Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ dokončena

02.01.2013


Projekt „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov II. etapa“ - jehož součástí byla mimo jiné výstavba nových pozemních komunikací pod Svinovskými mosty, zahrnující rovněž přestavbu dvou průsečných křižovatek na křižovatky okružní, dále rekonstrukce silničních částí Svinovských mostů, rekonstrukce prostoru autobusových a tramvajových zastávek na mostech a zejména pak výstavba zcela nového bezbariérového přestupního terminálu pod Svinovskými mosty. Realizace díla byla ukončena s více než tříměsíčním předstihem a stavba byla ještě před Vánocemi, v pátek 21. prosince 2012, uvedena do provozu.

Projektovou dokumentaci, podle architektonického návrhu Ing.arch.Filandra, od fáze územního řízení až po získání stavebního povolení, z pozice generálního projektanta autorský zajišťovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., která byla rovněž generálním projektantem I. etapy revitalizace přednádraží ve Svinově i rekonstrukce výpravní budovy žst. Ostrava-Svinov.  

Pro investory, zhotovitele a v neposlední řadě pro cestující veřejnost tak byla ukončena náročná etapa rekonstrukce velmi frekventované ostravské komunikace a dopravního uzlu, což si dlouhodobě vyžádalo řadu dopravních omezení.

Investorem díla byly Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj, dodavatelem stavebních prací bylo Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa, tedy firmy IMOS Brno, a.s., a SDS EXMOST spol. s r.o.

Výsledné stavební náklady díla činily celkem 416,3 mil Kč s DPH, z toho na Statutární město Ostrava připadla částka 304,3 mil Kč s DPH, na Moravskoslezský kraj pak 112 mil. korun s DPH.