Slavnostní otevření stavby „II/570 Hněvotín – rekonstrukce silnice“

10.12.2014


V druhé polovině listopadu 2014 proběhla úspěšná kolaudace a následné slavnostní zahájení provozu na zrekonstruovaném průtahu silnice II. třídy obcí Hněvotín poblíž Olomouce. Součástí stavby byla i nová okružní křižovatka silnice II/570 se silnicí III. třídy.

Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé Olomouckého kraje a obce Hněvotín v čele s hejtmanem Jiřím Rozbořilem a starostou Jaroslavem Dvořákem, zástupci zhotovitele a další hosté.

Projektovou dokumentaci pro provádění celé stavby zpracovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Cílem stavebních úprav bylo celkové zvýšení kvality a zejména bezpečnosti provozu v obci v okolí frekventované silnice. Okružní křižovatka, jejíž součástí jsou i přechody pro chodce a místo pro přecházení, k bezpečnému a plynulému provozu přispěje velkým dílem. Rekonstrukcí prošly i autobusové zálivy, chodníky podél průtahu, byla vybudována nová podélná parkovací stání. Nedílnou součástí úprav je i dopravní značení, nové veřejné osvětlení a obnova okolní zeleně. Všechny rekonstruované části stavby plně vyhovují bezbariérovému užívání.

Díky plnému nasazení všech účastníků stavebního procesu byly práce na průtahu ukončeny bez problémů před začátkem zimy.

Celkové náklady přesáhly 39 milionů korun, většina byla hrazena z dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Olomoucký kraj pokryl náklady ve výši 8,7 milionů a obec Hněvotín uhradila 6 milionů korun.