Slavnostní ukončení rekonstrukce žst. Český Těšín

16.12.2016


Na 1. nástupišti nově rekonstruované žel. stanice Český Těšín byla dne 15.12.2016 symbolicky a v předvánoční atmosféře přestřižena páska a tím ukončena stavba s názvem "Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín". Projektovou přípravu a autorský dozor zajistila společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Jednalo se o komplexní rekonstrukci železničního uzlu, kde hlavní stavební práce zahrnují staniční koleje a výhybková zhlaví v délce více jak 3 000m se všemi technologickými i stavebními profesemi železničního stavitelství. Mimo tento rozsah prací byla součástí akce teké výstavba nové trakční napájecí stanice a technologické budovy. Dále byly podél navazujících tratí na území celkem 5 katastrů realizovány nové kabelové trasy a provedeny drobné stavby a úpravy technologických zařízení.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností Subterra a.s. a Metrostav a.s. Významná část investice je hrazena z prostředků Operačního fondu Doprava.

Tiskové zprávy SŽDC a OPD zde:
http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/modernizace-c.tesin/tz-ke-stazeni.pdf
http://www.opd.cz/Sheet/sheet167.pdf