Slavnostní ukončení stavby „II/448 a II/446 Olomouc – okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici“

01.10.2012


Dne 27. září 2012 proběhlo slavnostní přestřižení pásky stavby okružní křižovatky významných olomouckých komunikací, kterého se zúčastnili vrcholní představitelé Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce včetně hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a primátora Olomouce Martina Novotného, zástupci zhotovitele stavby, projektanta a další hosté.
 
Projektovou dokumentaci stavby od fáze územního rozhodnutí až po zadání stavby zpracovala společnost  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 
Stavební úpravy spočívaly v přestavbě stávající průsečné křižovatky na malou okružní křižovatku o vnějším průměru 36 m včetně souvisejících úprav navazujících komunikací, chodníků, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a zelených ploch.
Investorem stavby byl Olomoucký kraj a statutární město Olomouc. Křižovatka stála celkem 33 miliónů korun, z toho 29 miliónů zaplatil Olomoucký kraj, který na akci získal dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava, zbývající prostředky uhradilo město Olomouc.


    
 
  Bližší informace o této stavbě naleznete zde