Slavnostní ukončení stavby trakční napájecí stanice Albrechtice

21.10.2015


Tradičním přestřižením pásky byla slavnostně ukončena akce "Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice" Z úst vyznamných hostů zaznělo pozitivní hodnocení na adresu generálního projektanta i dodavatele stavby. Stavbu provázely jen minimální komplikace, zprovoznění proběhlo v termínu. Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. potvrzuje vedoucí pozici v komplexních dodávkách projektové přípravy železničních staveb v obvodu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava.

Účelem stavby je zajištění spolehlivé, bezpečné a ekologické transforamace el. energie z distribuční sítě pro potřeby napájení trakčního vedení přiléhlých tratí a dalších zařízení drážní cesty. Areál nové napájecí stanice nahradil stávající převoznou měnírnu, která se ocitla na hranici životnosti.

Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG Rail a.s. Významná část investice je hrazena z prostředků Operačního fondu Doprava. 

Tiskové zprávy SŽDC a OPD zde:
http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/albrechtice-ukonc..html
http://www.opd.cz/Sheet/sheet213.pdf