Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce Střelenského tunelu“

14.12.2011


14. prosince 2011 byla slavnostním poklepáním na kolejnici zahájena stavba "Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480 – 23,610 a kol. č.1 v km 21,110 –27,261 trati Horní Lideč – st. hr. SR".

Slavnostního aktu se účastnili zástupci investora stavby, kterým je Správa železniční dopravní cesty, s.o., zástupci dodavatele stavby, tj. společnosti Subterra a.s. divize 3, zástupci generálního projektanta stavby, kterým je společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a dále starosta obce Horní Lideč.

Zahájená stavba řeší kromě vlastní rekonstrukce Střelenského tunelu z roku 1936, také lokální obnovu kolejí a rekonstrukci zastávky Střelná. Současně projde rekonstrukcí několik mostů, propustů a zárubních zdí. V rámci stavby bude nově rekonstruováno trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení i silnoproudá technologie.

Rekonstrukce bude probíhat do května 2013, celkové investiční náklady činí cca 316,6 mil. Kč. Stavba je navržena v rámci Operačního programu Doprava ke spolufinancování EU, další část je financována z národních zdrojů prostřednictvím SFDI.