Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení“

18.06.2010


Na každé velké dopravní investici se koná slavnostní zahájení stavby za přítomnosti ministerstva dopravy, správy dráhy, dodavatelů, projektantů  a zástupců veřejné správy. Takovéto slavnostní zahájení se konalo i na stavbě „Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení“. Slavnostní akt proběhl v sálech restaurace Hvězda  v Bojkovicích. Poklepáním na základní kámen – v tomto případě  „kolejnici“, byla ve čtvrtek 17. června 2010 stavba slavnostně zahájena. Po slavnostním poklepu a oficiálním zahájení stavby následovala tisková konference.

Vlastní stavební práce byly zahájeny loni v prosinci a jejich dokončení je plánováno na listopad 2010. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt stavby vypracovala MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Zhotovitelem stavby je Sdružení SUBTERRA+SIGNALBAU – žst. Bojkovice.

Stavba je navržena na spolufinancování projektů Evropskou unií v rámci operačního programu Doprava. Celkové náklady na rekonstrukci stanice jsou plánovány ve výši 203 988 459,- Kč bez DPH.