Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba“

28.02.2011


Za přítomnosti zástupců města, kraje, Ministerstva dopravy ČR, SŽDC s.o., ČD, a.s., generálního projektanta a zhotovitelů se dočkala slavnostního zahájení akce „Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 1. stavba“, která již úspěšně probíhá od konce roku 2009. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, s.o., generálním projektantem stavby je MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a stavbu realizuje Sdružení Přerov (OHL ŽS a.s.+EUROVIA CS, a.s.+AŽD Praha s.r.o.).
Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava. Náklady na realizaci stavby činí 4 108 104 000 Kč bez DPH. Příspěvek z EU může být ve výši až 79,85 %, tedy přibližně 2 915 679 569 Kč ze způsobilých nákladů stavby.
Lhůta výstavby: 09/2009 – 01/2014.
Stavbu slavnostně zahájili poklepáním na „základní kámen“ – v tomto případě  „kolejnici“ m.j. (zleva): primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, Ing. Magdalena Konvičková zástupkyně ministerstva dopravy, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Alois Mačák, MBA a náměstek generálního ředitele SŽDC, s.o., Ing. Bohuslav Navrátil.

Bližší informace o této stavbě naleznete zde, vizualizaci projektu stavby naleznete zde, tiskovou zprávu SŽDC, s.o. naleznete zde.