Stavba roku 2006 Zlínského kraje - Stavba roku 2006 města Uherské Hradiště

07.12.2009


Dne 17.10. 2007 proběhlo slavnostní předání čestného ocenění města Uherské Hradiště STAVBA ROKU 2006 města Uherské Hradiště, která byla udělena „Souboru staveb dopravní infrastruktury Uherské Hradiště“ (Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD v Uherském Hradišti, Parkoviště u nemocnice v UH, Parkoviště u nádraží ČD v UH).
Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD v Uherském Hradišti

Investor: Město Uherské Hradiště, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel: SKANSKA DS a.s., STRABAG, a.s., Stavby silnic a železnic, a.s., závod Zlín

Stavba řeší odstranění závažné dopravní závady při úrovňovém křížení železniční tratě se silnicí a snadnější dopravní napojení západní části města Uherské Hradiště. Novostavbou podjezdu a nového dopravního řešení silnice III/05013 se uskutečnil sen několika generací obyvatel města, když o prvním návrhu vybudování podjezdu pod železniční tratí na tomto místě se jednalo již v roce 1930. Je to již druhé ocenění tohoto souboru staveb, v květnu 2007 mu byla udělena hlavní cena v soutěži Stavba roku 2006 Zlínského kraje.