Ukončení koridorových staveb mezi Olomoucí a Červenkou

07.12.2009


Dne 14. července 2005 proběhlo v prostorách železniční stanice Štěpánov, za účasti nejvyšších představitelů investora, zhotovitele, projektanta stavby a zástupců Olomouckého kraje, slavnostní ukončení železničních staveb „ČD, DDC, Modernizace traťového úseku Olomouc – Červenka“ a „ČD DDC, Modernizace trati Olomouc – Červenka, 2. část“. Investorem obou staveb byla SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

Tyto stavby, původně koncipované jako jediná investice, byly pro územní řízení připraveny společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., projekt staveb byl následně zpracován sdružením MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a Sudop Brno, spol. s r.o.

Vlastní realizací stavebních prací bylo pověřeno sdružení firem Skanska DS a.s., Skanska ŽS a.s. a TCHAS, spol. s r.o. Výstavba obou následných staveb probíhala od května 2002 do června 2005. Výsledkem kvalitní spolupráce všech stran výstavby je zisk ocenění „Modernizace železniční trati Olomouc – Červenka“, v kategorii Dopravní a inženýrské stavby, Stavbou roku 2004 Olomouckého kraje. Toto ocenění obdrželi nejvyšší představitelé zhotovitele, investora a generálního projektanta dnešního dne z rukou hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka.

Dnešním dnem se tak oficiálně otevřel provoz na 16,323 km dlouhém modernizovaném úseku tratě mezi Olomoucí a Červenkou a nezbývá než se těšit na nový grafikon železniční dopravy a zahájení provozu jízd moderních vlakových souprav rychlostí 160 km/hod.

Obrázek 1 - Ředitel MCO a.s. Ing. Kratochvíl přebírá ocenění z rukou krajského hejtmana RNDr. Kosatíka
Obrázek 2 - Slavnostní okamžiky po uvedení stavby do provozu