Ukončení stavby "Rekonstrukce železniční stanice Olomouc"

06.04.2017


Dne 30. 3. 2017 se uskutečnilo slavnostní ukončení stavby "Rekonstrukce žel. stanice Olomouc".

  • Realizace stavby byla zahájena na podzim r. 2013 a trvala tedy 3,5 roku.
  • Zadavatelem a investorem projektu stavby byla Správa železniční dopravní cesty, s.o., v zastoupení SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci.
  • Generálním projektantem byla společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
  • Realizaci stavby provedlo sdružení OHL ŽS, a.s. a ALPINE Bau CZ s.r.o.
  • Projekt a realizace stavby byla spolufinancována z prostředků Evropské unie z programu TEN-T, Operačního fondu doprava a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem stavby byla komplexní rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí, rekonstrukce kolejových zhlaví, včetně vybudování nových ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem pro cestující rekonstruovaným podchodem, který byl doplněn eskalátory.

Významnou částí stavby byla modernizace mostů nacházejících se v obvodu stanice. Dále byla realizována výstavba nového staničního zabezpečovacího zařízení, byly vybudovány nové elektrické rozvody, napájení a osvětlení a provedena modernizace trakčního vedení. Modernizováno bylo také sdělovací zařízení, včetně zřízení nových integrovaných telekomunikačních zařízení a nového automatizovaného systému dispečerské řídící techniky.