"Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice" zahájena

06.10.2014


Albrechtice, 18.9.2014 - Další zahájenou drážní stavbou v Moravskoslezkém kraji projektově připravenou pod taktovkou společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je "Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice".

Účelem stavby je zajištění spolehlivé, bezpečné a ekologické transforamace el. energie z distribuční sítě pro potřeby napájení trakčního vedení přiléhlých tratí a dalších zařízení drážní cesty. Areál nové napájecí stanice nahradí stávající převoznou měnírnu, která se ocitá na hranici životnosti.

Zhotovitelem stavby společností Viamont DSP a.s. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na srpen 2015. Celkové náklady stavby včetně DPH jsou 181,4 mil a z velké části jsou hrazeny z prostředků Operačního programu Doprava.

Tiskové zprávy SŽDC a OPD zde:
http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/albrechtice-zahajeni.html
http://www.opd.cz/Sheet/sheet213.pdf