Zahájení činnosti na dvou silničních projektech pro Olomoucký kraj

04.08.2015


V červenci 2015 naše společnost úspěšně zahájila činnost na 2 významných silničních projektech pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Jedná se o stavbu "II/444 Šternberk – průtah" pod vedením Ing. Radima Čecha a o stavbu "Silnice II/455 a III/4578 Písečná - Velké Kunětice" pod vedením Ing. Lumíra Holešovského. Těmito projekty navazujeme na úspěšnou spolupráci s Olomouckým krajem z předcházejících let.

Charakteristika staveb zde.