Zahájení projektových prací v rámci stavby "Cyklotrasa M přes Svinovské mosty"

02.07.2015


V 05/2015 byly zahájeny projektové práce ve stupni DSP a DSPS v rámci stavby ,,Cyklotrasa M přes Svinovské mosty“ pod vedením Ing. Radima Čecha. Naše společnost tímto navazuje na předcházející zpracované projekty, týkajících se revitalizace přednádražního prostoru Svinovského nádraží. Investorem této investiční akce je statutární město Ostrava.

Charakteristika stavby
Cyklistická trasa páteřní cyklostezky M na území městského obvodu Ostrava-Svinov se zřizuje za účelem propojení základní sítě cyklotras města Ostravy v souladu s územně plánovací dokumentací a koncepcí rozvoje cyklistické dopravy ve městě.
V současné době je cyklistické spojení mezi městskými obvody Svinov, Nová Ves a centrum města řešeno závlekem cyklostezky M přes část Dubí a značně tak prodlužuje dobu potřebnou pro překonání tohoto úseku.
Cílem dokumentace je tuto část cyklistům zjednodušit a bezpečně je převést přes železniční a silniční koridor. Stezka bude odpojena od současné trasy v blízkosti okružní křižovatky u autoservisu firmy ADOP-Car a.s. Úsek přes Svinovský most bude z části veden po stávajícím chodníku a v místě přestupního terminálu bude trasa odkloněna na nově navrženou lávku. Stezka bude ukončena v místě bývalé zastávky MHD v Dubí.
Přestavbou projdou místa napojení na okolní chodníky. Důraz bude kladen na bezbariérové a bezpečné řešení všech tras.