Zahájení stavby rekonstrukce žst. Olomouc hl.n.

14.10.2013


Dne 14. října 2013 byla slavnostně, za účasti ministra dopravy Ing. Žáka, hejtmana olomouckého kraje, primátora města Olomouce, generálního ředitele SŽDC, s.o. Ing. Koláře a dalších významných hostů, zahájena stavba „Rekonstrukce žst. Olomouc hl.n.“

Zhotovitelem stavby je sdružení firem OHL ŽS a Alpine Bau CZ. Termín dokončení stavby je stanoven na srpen 2016.

Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jako generální projektant projektu stavby, bude při realizaci stavby vykonávat autorský dozor projektanta.
Bližší informace o této stavbě naleznete zde