Zapojení společnosti do platformy Interoperabilita železniční infrastruktury

07.12.2009


Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., řešící - při zpracování projektů železničních staveb transevropského konvenčního železničního systému - problematiku interoperability, se stala v dubnu 2009, rozhodnutím Správní rady, řádným členem zájmového Sdružení právnických osob INTEROPERABILITA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY.

Jedná se o technologickou platformu podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných a projektových organizací z odvětví železničního stavebnictví, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě železniční infrastruktury v České republiky, v oblastech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení.