Zatěžovací zkouška železničního mostu u Karviné

21.06.2016


Dne 16.6.2016 byla provedena zatěžovací zkouška konstrukce č.2 železničního mostu „SO 33-19-01.02 Louky nad Olší – Dětmarovice, most v km 332,420“, který je součástí stavby „Optimalizace trati Český Tešín – Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076“.

Nový most nahradí stávající prvkové konstrukce z 60. let a umožní novým soupravám rychlost až 160 km/hod. Odstraněním pilíře z koryta řeky Olše dojde ke zlepšení poměrů při zvýšené hladině řeky. V současnosti je zrealizována konstrukce v koleji č.2, konstrukce v koleji č. 1 bude vybudována do konce roku 2016. 

Nosná konstrukce byla navržena jako ocelový spojitý nosník o třech polích s rozpětím 22+60+22 m s prostředním polem vyztuženým obloukem. Celková délka konstrukce je 105 m, výška oblouku 11,45 m, hmotnost 440 t.

Náplní stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku v délce 960 m, nové trakční vedení a přestavba trubního propustku. V úseku dále dochází k úpravám a přeložkám sdělovacích a zabezpečovacích kabelů, převěšení optického kabelu a kabelu 22 kV.