Železniční most v km 5,929 ve Starém Městě - slavnostní ukončení stavby

07.12.2009


Dne 6. 11. byla za účasti zástupců investora (SŽDC s.o., Zlínský kraj), projektanta (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.), zhotovitele (FIŠER - rekonstrukce, stavby a.s.) a ostatních zástupců dotčených organizací slavnostním přestřižením pásky ukončena stavba a železniční most byl uveden do provozu.