Zisk tří významných projektů v 10/2015

10.11.2015


Měsíc říjen 2015 byl pro naši společnost obchodně úspěšný. Podařilo se nám získat 3 významné zakázky na zpracování projektových dokumentací.

 Pro Správu železniční a dopravní cesty zajistíme vyhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace staveb: ,,Elektrizace a zkapacitnění  trati Šumperk – Uničov“ pod vedením Ing. Lumíra Holešovského a ,,Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ pod vedením Ing. Dušana Šembery. Podkladem pro zpracování požadovaných služeb je studie proveditelnosti Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Olomouc.

Další významný investor Olomoucký kraj si nás vybral v soutěži pro zpracování kompletní projektové dokumentace silniční stavby s názvem: „II/370 Leština – Hrabišín“. Tuto zakázku bude vést jako hlavní inženýr projektu Ing. Radim Čech z ostravského střediska.

Charakteristika stavby „II/370 Leština – Hrabišín“ zde.