Žst. Ostrava-Svinov - nejmodernější nádraží v ČR

07.12.2009


Každý Ostravan a každý návštěvník, vstupující do města Ostravy na nádraží v Ostravě-Svinově, musí vnímat tu zásadní proměnu. Po mnoha letech chátrání a devastace, byla komplexně zrekonstruována historická výpravní budova žst. Ostrava-Svinov a nově vyřešen přilehlý přednádraží prostor. Konečně toto třetí největší město v České republice získalo odpovídající „vstupní bránu“ do města, kde se snoubí historie s moderní architekturou. Nádraží Ostrava-Svinov je s denní frekvencí cestujících ve výši až 30 tisíc osob největším nádražím ČD na území Moravskoslezského kraje a třetím největším celkově v České republice.

Za velkého zájmu zástupců médií i cestující veřejnosti, za přítomnosti nejvyšších představitelů SŽDC, s.o., Českých drah, a.s., Státního fondu dopravní infrastruktury a statutárního města Ostrava – za stranu investora stavby, vedení OHL ŽS, a.s. – za stranu dodavatele stavby a vedení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – za stranu generálního projektanta stavby, proběhlo dne 29. června 2006 slavnostní otevření rekonstruované výpravní budovy a přednádraží. Tímto slavnostním aktem byly současně oficiálně ukončeny práce na po sobě následujících stavbách "ČD DDC, Modernizace úseku tratě Studénka – Ostrava“ a "ČD DDC, Modernizace úseku tratě Studénka – Ostrava, 2. stavba - rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží", probíhajících v letech 2001–2003, respektive 2003–2006.

Bližší informace o této stavbě naleznete zde.