Členství v organizacích

  • Svaz podnikatelů ve stavebnictví

  • Česká betonářská společnost ČSSI

  • Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury