Pojistná smlouva

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na částku 50 000 000 Kč s Českou pojišťovnou a.s.