Základní informace

Základní údaje o společnosti
Obchodní jméno: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, Česká republika
Právní forma: akciová společnost
Spisová značka: Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. ledna 1996.
IČ: 646 10 357
DIČ: CZ64610357
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 107-4045530257/0100
ID schránky: kjee9md
Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz

Zaměstnanci společnosti

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v současné době zaměstnává na svých pracovištích ve všech krajích na Moravě (tj. v Olomouci, Brně, Valašském Meziříčí a Ostravě) dohromady 122 zaměstnanců.

Z tohoto počtu má celkem 100 kmenových zaměstnanců vysokoškolské vzdělání. Mimo to 41 projektantů získalo autorizační osvědčení dle zákona ČNR č.360/1992 Sb. a jsou evidováni v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýru a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).

V roce 2015 bylo 18 vybraných projektantů společnosti vyškoleno v oblasti celosvětové metodiky projektového řízení v rámci certifikace PRINCE2. Všichni byli výsledně certifikováni mezinárodní certifikací PRINCE2 Foundation či PRINCE2 Practitioner.
(Aktualizace údajů ke dni 1. 5. 2017)

Profesní struktura

Profese Počet specialistů z toho VŠ
Management 3 3
Architektura 3 3
Pozemní stavby 16 13
Kolejové dopravní stavby 16 15
Silniční dopravní stavby 9 9
Inženýrské stavby 23 21
Sdělovací a zabezpečovací zařízení a rozvody 7 6
Silnoproudé zařízení a rozvody 8 7
Geodetické práce 4 2
Rozpočty 7 3
Organizace výstavby a dopravní technologie 5 5
Ekonomické hodnocení staveb 2 2
Inženýring 4 3
Právní agenda 1 1
IT 2 2
Administrativa 9 5
Planografie 3 0