Stavby městské kolejové dopravy

  • komplexní zpracování všech stupňů projektové dokumentace novostaveb i  rekonstrukcí tramvajových tratí
  • zpracování dokumentace sanací spodku tramvajových tratí, včetně návrhu konstrukce pražcového podloží, zemních prací a návrhu odvodňovacích zařízení
  • zpracování dokumentace novostaveb a rekonstrukcí mimoúrovňových i úrovňových nástupišť
  • zpracování dokumentace křížení tramvajových tratí s pozemními komunikacemi
  • komplexní zpracování projektové dokumentace vozoven a dílen
  • zpracování dokumentace informačního systému pro cestující
  • návrhy dopravní a provozní technologie při realizaci tramvajových staveb
  • inženýrské činnosti při řízení zpracování projektu, koordinační činnost, projednání projektové dokumentace až do fáze vydání stavebního povolení stavby