Silnoproudá elektrotechnika

Ve všech stupních projektové dokumentace zpracováváme

pro obor železniční dopravy

 • trafostanice 22/0,4kV a 6/0,4kV
 • napájecí systémy 6kV pro drážní zabezpečovací zařízení
 • napájecí systémy pro zabezpečovací zařízení drah z trakčního vedení
 • elektrická předtápěcí zařízení vlakových souprav, elektrický ohřev výhybek a dálkové ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení
 • silnoproudé rozvody, přípojky a přeložky vedení vn a nn a osvětlení železničních stanic, zastávek, vleček a železničních prostranství
 • elektrické instalace výpravních budov a dalších objektů sloužících potřebám železniční dopravy

pro ostatní

 • kabelová a vzdušná vedení, sítě, přípojky a přeložky vn a nn
 • trafostanice 22/0,4 kV
 • průmyslové rozvody a instalace a elektrická zařízení vn a nn
 • elektrickou instalaci bytových objektů, rodinných domů a příslušenství
 • elektrickou instalaci objektů pro služby a administrativu
 • veřejné osvětlení komunikací a pěších zón
 • výpočty osvětlenosti venkovních prostranství a vnitřních prostor, vč. složky denního světla (sdružené osvětlení)